Alternative Alaska

I’ve roamed and rambled and I followed my footsteps
To the sparkling sands of her diamond deserts;
And all around me a voice was sounding:
This land was made for you and me.

When the sun came shining, and I was strolling,
And the wheat fields waving and the dust clouds rolling,
As the fog was lifting a voice was chanting:
This land was made for you and me.
— Woody Guthrie

Tuntuu, että moni pitää luontoa itsestäänselvyytenä ja unohtaa kunnioittaa sitä asianmukaisella tavalla. Luonto on elinehto, joka pitää jokaikistä meistä tällä planeetalla hengissä. Ilmastonmuutos ja luonnonsuojelu ovat aiheita joiden puolesta jaksan aina puhua ja jotka ovat sydäntäni lähellä, ehkä etenkin siksi että olen nähnyt konkreettisen muutoksen Alaskan ilmastossa ja ympäristössä yli kahdenkymmenen vuoden aikana. Poliitikkojen ja hyssyttelijöiden on turha puhua vaihtoehtoisista faktoista ja kieltää tieteellisesti todistettuja tilastoja, sillä kun silmänsä ja mielensä avaa, voi nämä muutokset todeta itsekin. On myös turha haikailla mennyttä aikaa, sillä mennyt on mennyttä ja ainoa mihin voi vaikuttaa on tuleva.

Feels like many take nature for granted and forget to respect it in the appropriate way. Nature is the lifeline that keeps every single one of us alive on this planet. Climate change and conservation are subjects that I will never tire talking about and are especially close to my heart, maybe because I have seen the concrete change in Alaska's climate and environment in the past twenty plus years. Politicians and pussyfooters need to stop talking about alternative facts and stop denying scientifically proven statistics, because when you open your eyes and your mind, you can see all these changes yourself. It's useless to long after the past, because the past is in the past and the only thing you can make a difference on is the future.

Alternative Alaska-46

Kirjoitin juuri artikkelin ilmastonmuutoksesta Alaskassa. Artikkelia varten en voinut heitellä kehiin vain omia triviaaleja mielipiteitäni, vaan piti myös perehtyä tilastoihin, jotka kertovat karusta totuudesta. Ajattelin jakaa blogissakin joitakin näistä tilastoista, ja ajatuksista joita artikkelin kirjoittaminen mielessäni herätti.

I just wrote an article about climate change in Alaska. For the article, I couldn't just throw my trivial personal beliefs around, but I also had to delve into some actual statistics, which tell a sad story. I thought I'd share some of these statistics and also the thoughts that writing the article stirred in my mind.

Alternative Alaska-23

Viime kesän vierailuni Alaskassa olivat erittäin mielenkiintoisia ja myös kovin erilaisia kuin vierailuni siellä yleensä ovat olleet. Ensimmäistä kertaa asuin vierailuideni ajan muualla kuin yleensä, ja olin myös eri tavalla tekemisissä uusien ja vanhojen tuttujen kanssa.

My visits to Alaska last summer were very interesting and also very different from what my usual visits there have been like. For the first time I stayed in different locations than usually and was also moving in slightly different circles, both with new and old friends.

Alternative Alaska-19

Asuin pari päivää alaskalaisen ystäväni siskon kanssa samassa kämpässä, ja hän kertoi melko surullisia tarinoita kesätöistään Prince William Soundilla, jossa moni turistikin käy risteilemässä Alaskassa vieraillessa. Hän oli ollut keväästä asti töissä kalastusaluksella, joka oli viikko toisensa jälkeen nostanut merestä verkkojen mukana ihmeellistä liejua kalasaaliin jäädessä jatkuvasti mitättömäksi. Tämä vaikutti tietenkin myös miehistön palkkaan, ja kesän tienestit uhkasivat jäädä pieniksi.

For a few days I was bunking with an Alaskan friend's sister, who was telling me pretty sad stories about her summer job in Prince William Sound, where many tourists head as they visit Alaska. She had been working on a commercial fishing boat since spring and week after week, they had been pulling the nets out of the water filled with unusual slime, whereas the actual catch had continually been insignificant. This was affecting the pay of the crew as well and their summer earnings were in jeopardy.

Alternative Alaska-25
Alternative Alaska-17

Hän oli pääkaupungissa Juneaussa hengähtämässä muutaman päivän ajan, ennen kuin jatkaisi kalastussesonkia Sitkassa, Kaakkois-Alaskan ulkosaaristossa toiveissaan paikata alkukesän sivu suun menneitä tienestejä toisella aluksella.

She was in the capital city of Juneau taking breather for a few days, before heading out to Sitka, in the outernmost archipelago of Southeast Alaska, in hopes of making up for the lost earnings of the beginning of the summer on another fishing vessel.

Alternative Alaska-33

Vieraillessamme toukokuussa Homerissa, Alaskan ruijanpallas-pääkaupungissa, kertoivat kalastajat meille kuinka kalat kasvoivat ennen vanhaan liki ennätysmäisiin mittoihin. Nykyään nämä kampelan sukulaiskalat jäävät kovin pieniksi. Tämänkin epäillään olevan ilmastonmuutoksen aiheuttamaa.

While visiting Homer, the halibut capital of Alaska last May, the fishermen were telling us stories about how in the olden days these fish used to grow to nearly record breaking measurements. Now, these relatives of flounders remain quite small. This is also assumed to be a consequence of climate change.

Alternative Alaska-30
Alternative Alaska-37

Juneaun ympärille Kaakkois-Alaskassa levittäytyy Yhdysvaltojen suurin kansallismetsä, Tongass National Forest. Tämä viileänlauhkea sademetsä on 17 miljoonan eekkerin kokoinen alue, joka vaatii tietyn kosteustasapainon ja sademäärän selvitäkseen.

The largest National Forest in the United States, the Tongass National Forest, spreads around Juneau in Southeast Alaska. This temperate rainforest is an area of up to 17 million acres, which requires a certain moisture balance and amount of rain to survive.

Alternative Alaska-36
Alternative Alaska-40

Viime vuosina asukkaita on huolestuttanut sateiden vähäinen määrä. Ei siinä, etteikö aurinkoinen sää sademetsän asukkaille kelpaisi, mutta vähäiset sateet vaikuttavat myös heidän harrastuksiinsa ja ympäristöön.

Lately the residents have been worried about the lack of rain. Not that sunny weather wouldn't be nice for the inhabitants of a rainforest, but less rain also impacts their pasttimes and the environment.

Alternative Alaska-43
Alternative Alaska-15

Alueen laskettelijat ja lumilautailijat ovat varsinkin kärsineet ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Parin viime vuoden talvet ovat olleen paikallisen laskettelualueen Eaglecrestin 40-vuotisen historian huonoimpia. Lunta ei kertakaikkiaan ole ollut tarpeeksi, jotta edes kaikkia hissejä olisi voitu pyörittää normaaliin tapaan.

Skiers and snowboarders have especially suffered the consequences of climate change. The past few winters have been some of the worst in the local ski area Eaglecrest's 40-year history. There simply hasn't been enough snow to run all the chairlifts all the way up to the top like they usually do.

Alternative Alaska-13
Alternative Alaska-12

Viime vuosi oli Alaskassa ennätyslämmin. Juneaun kansainvälisellä lentokentällä on pidetty tilastoa lumikertymästä vuodesta 1936 asti, ja viime vuoden tilasto kertoo karua faktaa. Lumikertymä oli vuonna 2016 vaivaiset 27,2 tuumaa, normaalin lumimäärän ollessa yleensä lähempänä 90 tuumaa.

Last year was the warmest to date in Alaska At the Juneau International Airport they've been keeping statistics of the snow accumulation since 1936 and last years stats speak a harsh language. The snow pack in 2016 was measured at 27.2 inches, whereas the regular amount is closer to 90 inches.

Alternative Alaska-9
Alternative Alaska-11

Huonoiten Alaskassa menee kuitenkin ehkä jäätiköillä. Satunnainen turisti ei oikeastaan voi nähdä muutosta, mutta säännölliset vierailijat kuten minä ja asukkaat kyllä huomaavat eron.

Worst off in Alaska are however the glaciers. An occasional tourist can't really tell the difference, but regular visitors, such as myself and the inhabitants sure can see the changes.

Alternative Alaska-10
Alternative Alaska-50

Vierailin viime vuonna useammalla Alaskan jäätiköllä, eri puolilla osavaltiota. Ehkä vaikuttavimmin muutoksen näki Exit Glacierilla, Kenai Fjordsin kansallispuistossa, jossa jäätikön perääntymistä on seurattu vuosikyltein yli 150 vuoden ajalta. Turha varmaan mainita, että viimeisen kymmenen vuoden ajan muutos jäätikössä on ollut aivan päätähuimaavaa.

Last year I visited several of Alaska's glaciers all over the state. Maybe the most dramatic change can be seen at Exit Glacier, in Kenai Fjords National Park, where the receding of the glacier has been followed with annual signs over the past 150 years. Needless to say, the change over the past 10 years has been simply overwhelming.

Alternative Alaska-52
Alternative Alaska-53

Juneaun Mendenhall Glacierilla tilanne on ollut samanlainen. Olen omakohtaisesti kokenut ja nähnyt tämän kotijäätikköni perääntyvän huimaa vauhtia. Ympäristö on jäätikön perääntyessä muuttunut merkittävästi ja jäätikkö on kesäisin joskus myös vaarallinen, sillä sen sulaessa ennätysmäistä tahtia, kerääntyy jäätikön sisälle myös jökulhlaupeja, eli jäätikköjokitulvia, jotka purkautuessaan aiheuttavat suuriakin vahinkoja.

The situation has been similar at Juneau's Mendenhall Glacier. I have personally experienced and seen this home glacier of mine receding at an alarming pace. The environment around the glacier has radically changed and sometimes during the summer it can even be dangerous as it melts at such a speed, that glacial outburst floods, or jökulhlaups happen more frequently, which can cause irreparable damage when they burst through the ice wall.

Alternative Alaska-57
Alternative Alaska-59

Tämän hetkisen poliittisen ilmaston ollessa maailmassa ja etenkin USA:ssa niin ristiriitainen, ja republikaanien ajaessa mitä ihmeellisimpiä esteitä kansallispuistoja ja luonnosuojelukohteita vastaan, toivoisin että joka ikinen jonka päässä järki vielä pelaa osallistuisi talkoisiin. Pienillä muutoksilla voi tehdä paljon. Mieti mitä syöt, kierrätä, kävele enemmän, käytä joukkoliikennettä, matkusta ekologisemmin ja kuluta vähemmän. Pienistä puroista syntyy suuria jokia, senkin voivat jäätiköt meille näyttää.

As the political climate in the world and the US is more and more conflicting and as some of the republicans are threatening the bare existence of some of the National Parks and the environmental protection agency, I would hope that everyone with still an inch of sense in their head would participate in an essential cause. Think about what you eat, recycle, walk more, use public transportation, travel more ecologically and consume less. Small streams make big rivers, that is something even glaciers can show us.

Lisää ilmastonmuutoksen vaikutuksista Alaskassa voit lukea tästä Suomi-USA -lehden artikkelistani!


Lisäksi haastan muutkin matkabloggaajat mukaan kertomaan, miten ilmastonmuutoksen on huomannut konkreettisesti matkaillessa. Jos olette jo kirjoittaneet aiheesta, lisätkää linkkejä kommenttikenttään niin lisään niitä tähän alle!

I challenge all other travel bloggers to tell about how you've noticed climate change as you've traveled the world. If you have already written about the subject, please link to your post in the comments and I will list them here below!

In Alaska

The night is nearly over; the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light.
— Rom 13:12

Maailmassa on tällä hetkellä niin paljon synkkyyttä, että päätin piristää sitä hieman keväisillä muistoilla Alaskasta. Viime vuoden toukokuussa kuvatut pätkät tuntuvat kuin eiliseltä ja hymynkare huulilla olen katsellut niitä läpi. Tervetuloa mukaan kahden viikon reissulle Alaskaan, joka on nyt koostettu kolmeen minuuttiin!

There is so much darkness in the world right now, that I decided to brighten it a bit with some springtime memories from Alaska. These clips filmed just last May still feel like yesterday and I've been going through them with a big smile on my face. Come along on a two week journey to Alaska, now condensed into three minutes!

 

Denali National Park

An individual has not started living until he can rise above the narrow confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity.
— Martin Luther King Jr.

Yhteiskuntamme elää mielenkiintoista ja mullistavaa aikaa. Maailma muuttuu ja me muutumme väistämättä sen mukana. Modernissa yhteiskunnassa individualismista ja massasta esiin nousemisesta on tullut jonkinlainen hyve. Vaikuttaisi siltä, että julkisuutta ja valtaa idealisoidaan, oli se sitten sosiaalisessa mediassa tai politiikassa. Tällä hetkellä tuntuu, että joko koko maailma tulee tuhoutumaan itsekkäiden ihmisten ja suurten johtajien toimesta tai vaihtoehtoisesti diktatuurit ja harvainvallat joutuvat kokemaan katkeran lopun ihmisten vihdoin herätessä todellisuuteen ja noustessa kapinaan. Tähän tarvitaan kuitenkin sitä, että toimimme yhdessä yhteisen hyvän saavuttamiseksi.

Our society is living an interesting and revolutionary times. The world is changing and we are inevitably changing with it. In our modern society being an individual and rising up from the masses has become some kind of virtue. Seems like celebrity and power are overly idealized, whether it is in social media or in politics. Right now it feels like the whole world will either perish at the hands of these selfish people and great leaders or alternatively dictatorships and oligarchies will come to a bitter end as the people finally get hit by reality and rise up in rebellion. For this we need everyone to set aside their personal differences and work together for obtaining a common goal.

Denali-66

Tänä viikonloppuna olen seurannut sekavin tuntein toisen kotimaani tapahtumia. Ensin perjantaina minun piti virkaanastujaisten aikaan imuroida raivoni ulos kun sanat "tombstone" ja "carnage" kaikuivat tärykalvoilleni. Pahempi kuin olin odottanut. Hymähtelin itsekseni ja siivosin kiukun voimalla. Lauantaina muistelin edellistä kertaa kun nousin ystävieni kanssa barrikadeille Alaskan pääkaupungissa, juuri ennen edellisen presidentin historiallista valintaa osoittaakseni mieltä silloista Alaskan kuvernööriä ja varapresidenttiehdokasta vastaan. Tuolloin kasvoni päätyivät Alaskan pääkaupugin lehden kanteen asti. Näin jälkikäteen kuultuna silloiset vaalipuheet ovat kovin kesyjä. Kaivoin arkistoista vanhat mielenosoituskuvat ja toivoin olevani mukana ainakin hengessä kun miljoonat vielä muidenkin etua ajattelevat amerikkalaiset kokoontuivat kaduille ympäri maataan historialliseen Women's March on Washington -marssiin.

This weekend I have with mixed feelings been following the events in my other home country. First on Friday during the inauguration, I had to take out my anger at the vacuum cleaner as the words "tombstone" and "carnage" hit my eardrums. Worse than I had expected. I hissed to myself and kept on cleaning. On Saturday I reminisced at the last time me and my friends rose to the barricades in Alaska's state capitol, just before the historical election of the previous president, to oppose the former Alaskan governor and vice-presidential candidate. That time my face ended up on the cover of Alaska's capital city newspaper. In retrospect, that whole Election seems now very tame. I got out my old protest pictures and wished I could at least be present in spirit, as millions of Americans still thinking about the common good gathered on the streets of their country at the historical Women's March on Washington.

Denali-59

Vuonna 2008 kantava voima protestissamme oli huoli Alaskan ympäristöstä sekä naisten ja ihmisten hyvinvoinnista ja terveydenhuollosta. Tällä kertaa huoli on paljon globaalimpi ilmiö, vaikka teemat ovatkin säilyneet likimain samoina. Ilmasto lämpenee ja ellei asioille ruveta tekemään jotain korkeammalta taholta yhteistuumin, ei voi olla varma että seuraavilla sukupolvilla on luontoa ja kauneutta mitä enää ihailla. Ja tämän huomaan ihan konkreettisesti jokaisella Alaskan vierailulla. Jäätiköt sulavat, sääilmiöt ovat outoja ja lunta ei enää riitä laskettelijoille kuten ennen.

Back in 2008 the common ideology in our protest was the concern for the Alaskan environment and women's and people's welfare and health care. This time the concerns are more global, despite the themes remaining the same. The climate is changing and if we don't start doing something from a higher level of government in unity, we can't be sure that the next generations will have nature and beauty to admire. This is something I notice every time I visit Alaska. The glaciers are melting, the weather acts strange and there isn't enough snow for snowsports like there was before.

Denali-64
Denali-37

Denalin kansallispuisto on monelle kaukainen haave. Olen onnekseni päässyt vierailemaan puistossa kaksi kertaa, mutta vasta tällä toisella kertaa olin tarpeeksi valveutunut näkemään asioita eri kantilta ja analysoimaan omia ajatuksiani. Obaman presidenttikaudella Denalin nimi palautettiin vihdoin Mount McKinleystä alkuperäiseen muotoonsa, pitkällisen väännön jälkeen. Toivoisi, että alkuperäiskansa ja paikallliset asukkaat saisivat itse päättää oman alueensa nimistä.

Denali National Park is a distant dream for many. I have been fortunate enough to visit the park twice, but only during this second visit was I educated enough to see things from a different perspective and to analyze my own thoughts. During the Obama administration the name of Denali was finally returned to its original form from Mount McKinley after a long battle. You would hope that native people and locals would get to themselves decide about names in their own region.

Denali-44
Denali-49

Ihailimme Denalissa maisemien lisäksi myös karibuja, noita porojen villimpiä amerikkalaisia serkkuja.

We not only admired the scenery, but also caribou, those wilder American cousins of reindeer.

Denali-31
Denali-11
Denali-24
Denali-18
Denali-20
Denali-17

Toukokuun puolivälin tienoilla vain osa Denalia halkovasta tiestä oli auki. Onneksemme tie ei vielä ollut suljettu yksityisautoille, sillä varsinaisen avaamisen jälkeen tielle pääsee lähes ainoastaan busseilla. Näin pääsimme näkemään puistoa myös ominpäin päivän bussiretkien jo lakattua. Toisen yömme puistossa vietimme Savage Riverin leirintäalueella noin kolmentoista mailin matkan päässä puiston portilta.

In mid-May, only a part of the road running through the park was open. Fortunately the road hadn't yet been closed to private vehicles, because after the official opening of the road, it would only become accessible by bus. On this way we got to see the park on our own after the day's bus tours were over. Our second night in the park we spent at the Savage River campground about thirteen miles from the entrance to the park.

Denali-13
Denali-16

Kaikki Denaliin matkustavat haluavat tietenkin nähdä "sen korkean", kansallispuistolle nimensä antaneen vuoren. Suurin osa joutuu kuitenkin pettymään, sillä kaksi kolmasosaa ajasta tämä maailman kolmanneksi korkein vuori on täysin pilvien peitossa ja jää useimmilta vierailijoilta kokonaan näkemättä. Ja näin kävi tosiaan itsellenikin edellisellä kerralla. Mutta miten tällä kertaa lopulta kävikään? Noh, alla olevasta kuvasta voitte nähdä kaukaisuudessa kummittelevan haamun. Niin paljon korkeammalla kuin muut, ettei sitä aluksi meinaa muuksi kuin kangastukseksi uskoa.

Everyone traveling to Denali wants to of course see "the tall one", the mountain that gave its name to this National Park. Most travelers are however bound to be disappointed, because two thirds of the time this 3rd most prominent mountain in the world is completely covered in clouds and will remain invisible to most. That was exactly what happened to myself before. But what happened this time around? Well, in the image below you can see a ghost lurking in the distance. So much taller than everyone else, that you wouldn't initially believe it to be anything else than a mirage.

Denali-5