Alaska, my one true love

Paikoista rakkaimpani, en suinkaan ole unohtanut sinua. Vaikka suunnittelen nytkin uutta ja haaveilen matkoista muualle, en voisi hetkeksikään unohtaa kaikkea sitä mitä olet minulle viimeisten 18 vuoden aikana antanut. Uudenlaisen elämän, unohtumattomia kokemuksia, vahvan identiteetin ja rohkeutta tavoitella unelmiani. En todellakaan tiennyt kuusitoistavuotiaana kuinka tulisit minuun vaikuttamaan. Miten yksi paikka voisi muuttaa minua enemmän kuin kukaan ihminen tai mikään muu elämässä oppimani asia. Nyt ja aina, olet sydämessäni - Alaska.
My dearest of places, I have by no means forgotten about you. Even if I'm planning new things and dreaming of trips elsewhere, I could not for a second forget all the things you have given me during the past 18 years. A new kind of life, unforgettable experiences, a strong identity and courage to chase my dreams. I really didn't know at sixteen years of age how much you would come affect me. How a place could change me more than any person or any other thing I've learned in life. Now and forever, you're in my heart - Alaska.
8651853722_b15486a6bb_o
Tähän näkymään ei koskaan kyllästy. Vuoren nimi on sopivasti Mt Juneau ja sen juurella kasvaa Alaskan pääkaupunki, jota kutsutaan myös Yhdysvaltojen kauneimmaksi pääkaupungiksi.
I never get tired of this view. The mountain is aptly named Mt Juneau and nestled underneath it lies Alaska's capital city, also called the most scenic state capital of the United States.
8535106595_3545d41790_o
Yksi suosikkireiteistäni kulkee näiden kosteikkojen halki. Täältä näkee hyvin vuoroveden vaikutuksen ympäristöön. Vuorovesi voi nousta ja laskea lukuisia metrejä vain yhden päivän aikana.
One of my favorite hikes is through these wetlands. Here you can see how the tide affects its surroundings. The tide can come up and go down numerous yards during a single day.
8535450632_c824085080_o
Alaskan monet kasvot. Postikorttimaisema on ehkä joillekin sitä "oikeaa" Alaskaa, mutta minä olen sademetsien kasvatti. Tongass National Forest, jossa Juneaukin sijaitsee on Yhdysvaltojen suurin kansallismetsä ja samalla yksi pohjoisimpia sademetsiä koko maailmassa.
The many faces of Alaska. The view on the postcard is probably for some the "real" Alaska, but I was brought up in the rainforest. The Tongass National Forest, where Juneau lies, is the largest National Forest in the United States and also one of the northernmost rainforests in the world.
8679635197_80265b3eeb_o
Kasvusto näyttää jo aika vihreältä, mutta vuorien lumirajasta näkee että kesään on vielä aikaa.
The vegetation already looks quite green, but the snow line on the mountains shows that summer is still on its way.
8576568529_4b5ca8c736_o
Monellakaan paikalla ei taida olla kylttiä tien päättymiselle. Juneaussa yhtenäistä tietä on vain noin 40 mailia. Tie on suosittu ajanviete. Ajellaan tien päähän, katsellaan hetki näkymiä ja käännytään takaisin.
Not many places have a sign for the end of road. In Juneau there's only 40 miles of consecutive road. The road is a popular pasttime. You drive to the end of the road, look around and turn back.
8576569389_af5d084a72_o
Vuorovesi vaikuttaa merkittävästi myös veneilyyn. Muistan meidän kerran jääneen jumiin matalaan vuoroveteen. Nousimme kumisaappaissa pois veneestä, kävelimme pohjaa pitkin tovin ja odottelimme veden paluuta.
The tide also significantly affects boating. I remember getting stuck in a low tide once. We got out of the boat in our rubber boots, walked around the bottom of the ocean for a bit and waited for the tide to return.
8576569275_91af8de12e_o
Kalastus on tärkeä juttu Juneaussa. Keskustankin tuntumassa haisee aina kalalta.
Fishing is a big deal in Juneau. Even downtown it always smells like fish.
8576566843_0fc629ea62_o
Chilkatin vuorijono nähtynä Auke Recreation -alueelta. Suurin osa Kaakkois-Alaskaa on saaristoa. Laskettelukeskus Eaglecrest, Tenakee Springsin kylpylä ja Alaskan entinen pääkaupunki Sitka löytyvät kaikki saaristosta.
The Chilkat Range as seen from Auke Recreation Area. Most of Southeast Alaska lies in an archipelago. The Eaglecrest Ski Area, Tenakee Springs' baths and the former captial city Sitka, can all be found on islands off the mainland.
8576570397_406dcb9853_o
Tienrakennusprojekti on jatkuva kiistanaihe. Tie ulos Juneausta Skagwayhin, ja sieltä Yukoniin Kanadaan on yksinkertaisesti liian kallis ja hankala hanke, jotta se ikinä toteutuisi.
The Build the Road controversy is still going strong. The road out of Juneau to Skagway and from there to Yukon, Canada is simply too expensive and complicated to ever be realized.
8650752117_f0fc457ca6_o
Sandy Beach on vanhoista kaivosjäämistä muodostunut ranta, jolla olen viettänyt lukuisia tunteja grillaten, koiran kanssa lenkkeillen ja vain ihastellen upeita maisemia.
Sandy Beach is a beach formed out of old mine tailings, where I've spent numerous hours barbecuing, walking the dog and just admiring the spectacular views.
8679639483_47350ae3ea_o
Juneaussa etäisyydet ovat piiiiiitkiä.
In Juneau the distances are looooooong.
8679639137_de38e36b50_o
Suosikkiniemenkärkeni, Outer Point, josta löytyy lukemattomia patikoitavia metsäpolkuja.
My favorite peninsula Outer Point, where you'll find countless hiking paths through the woods.
8679642917_70d62a5f10_o
Merivesi on aina jokseenkin turkoosia, johtuen jäätiköiden alta sulavasta hiesusta.
The sea water is always pretty much turquoise, due to silt melting from underneath the glaciers.
8679641487_aa51522d3d_o
Maailman kauneimmat maisemat löytyvät ainakin minun mielestäni täältä. Tuo saari vasemmalla on nimeltään Shaman Island, ja nimensä mukaisesti siellä asusti joskus Tlingitien shamaani. Saarelle pääsee matalan vuoroveden aikaan kävellen. Kannattaa kuitenkin kiirehtiä pois, ettei jää jumiin.
The most beautiful scenery in the world can at least for me be found right here. The island on the left is called Shaman Island and it was named for a Tlingit Shaman, who used to live there. You can get there by foot during low tide, just make sure to rush back so you don't get stuck.
8576567177_fc7c548069_o
Sieluni lepää näissä puhtaissa metsissä.
My soul rests in these clean woods.
8577661346_8d13213358_o
Auke Lake -järvellä on kesällä oiva uimapaikka. Talvella siellä voi myös luistella.
Auke Lake is an ideal place for swimming in the summer. In the winter you can also ice skate.
8576556153_e48abf351e_o
Tätä aavemaista rakennusta kutsutaan nimellä Pump House. Sekin on vanhan Treadwell -kaivoksen jäämiä.
This ghastly old building is called the Pump House. It too, is left over from the old Treadwell Mine.
8650743777_c68d1e4186_o
Tästä näkee hyvin miten vuorovesi muuttaa maisemaa, Pump House on täysin veden ympäröimä.
Here you can see how much the tide changes the scenery. The Pump House is surrounded by water.
8576555261_fe4bda6b4b_o
Täällä tapasimme tallustaa Javan kanssa jokaikinen päivä.
We used to walk here every day with my Java Bean.
8650739447_6f9c25844d_o
Valo ja aurinko värjäävät vuoret vaaleanpunaisiksi.
The light and the setting sun color the mountains pink.
8650757509_2982ef85d6_o
Auke Rec on Sandy Beachin ohella toinen suosittu piknik-alue. Maisema näyttää liki syksyiseltä, vaikka eletään jo kevättä.
Auke Rec is another popular area for summer picnics. The scenery looks very autumnlike, though we're already in spring.
8576552395_bf1ccc1d8e_o
Juneaun suosituin nähtävyys on eittämättä Mendenhall Glacier -jäätikkö, jonka takaa löytyy liki Sveitsin kokoinen jättiläismäinen jäätikköalue, Juneau Ice Field.
The most popular sight in Juneau is undoubtedly the Mendenhall Glacier, which is part of the enormous Juneau Ice Field, nearly the size of Switzerland.
8577652012_a23c9279d1_o
 
Nämä kuvat on otettu maaliskuussa 2013, jolloin kävin viimeksi toisessa kodissani. Viiden viikon päästä kohtaamme taas.
All these pictures were taken in March 2013, when I last visited my other home. In five weeks, we meet again.