Multnomah Falls

Think of your life as a waterfall; it may come crashing down at some point, it may have its ups and downs, but in the end, it will continue to flow.
— Unknown
IMG_4953

Elämä virtaa kuin vesiputous eteenpäin. Vaikeistakin hetkistä saa jotain irti kun ne ottaa kokemuksen kannalta. Veden virtaus on vääjäämätön kuten elämäkin, ja joskus täytyy vain kulkea tyrskyjen kautta voidakseen taas rahoittua ja nauttia tyyneydestä.

Life flows onward like a waterfall. Even difficult times will usually prove to be valuable life lessons when your attitude is right. Water will inevitably keep on flowing, just as life does and sometimes you'll just have to surpass the rough waters to enjoy the calm again.

IMG_4856

Viime aikoina olen kokenut olleeni henkisessä ahdingossa. En omien, vaan muiden ihmisten ongelmien vuoksi. Muiden ihmisten ahdinko vaikuttaa minuun voimakkaasti. Olen vahvasti tunneihminen, ja elän yleensä elämääni tunteideni varassa. Jos koen ettei ympäristöni ole täysin harmoniassa voin herkästi kokea voipuneisuutta ja ahdistusta. Sisälläni on myllertänyt aikamoinen tunnekuohu.

Lately I've felt like I've been in a state of mental distress. Not because of my own, but because of other people's problems. I'm strongly affected by other people's plight. I'm a highly emotional person and I usually live life according to my feelings. If I feel like my surroundings are not in harmony, I will easily become weary and distressed. I've had a storm of feelings within me.

IMG_4950

Viikonlopun irtioton jälkeen oloni on kuitenkin levollisempi. Täytyy keskittyä siihen hyvään mitä elämässä on, pysähtyä ja nauttia niistä asioista mitkä tuntuvat sillä hetkellä hyvältä ja olla onnellinen. Asiat tulevat tapahtumaan syystä ja omaan tahtiinsa.

After this past weekend I'm however feeling more at ease. I must just concentrate on the good things in my life, to stop and to enjoy the things that give me pleasure in the moment and be happy. Things will happen for a reason and at their own pace.

IMG_4874

Vierailimme viime kesänä Oregonin vaikuttavilla Multnomah Fallsin putouksilla. Tämä oli jo toinen kertani Columbia River Gorge -alueella ja näillä samoilla vesiputouksilla. Putouksille ajaa kätevästi Portlandin hipsterikaupungista reilussa puolessa tunnissa.

Last summer we visited the impressive Multnomah Falls in Oregon. This was already my second time in the Columbia River Gorge area and seeing this beautiful waterfall. Multnomah is located at a convenient half hour drive away from the city of Portland.

IMG_4873
IMG_4871
IMG_4883
IMG_4881
IMG_4888
IMG_4886
IMG_4898

Putoukset ovat siitä mielenkiintoiset, että ne jakautuvat keskeltä kahtia. Ylempi putous on jopa 165 metriä korkea ja laskee matalaan lammikkoon. Vuonna 1914 rakennettu silta jakaa putouksen kahtia ja tuo eittämättä mieleen Tarun Sormusten Herrasta. Alempi putous on ylempää putousta runsaampi ja sillä on mittaa vain 21 metriä.

The waterfall is interesting because it splits in half seemingly midway. The upper falls are actually 542 feet tall and run down to a shallow pond. The bridge built in 1914 splits the linear falls in half and undeniably brings to mind the Lord of the Rings. The lower falls are more abundant and are only 69 feet tall.

IMG_4960
IMG_4949

Tämä ulkoisesti rauhaisan oloinen vesiputous ei kuitenkaan ole välttynyt omalta draamaltaan. Vuonna 1995 eroosion irroittama bussin kokoinen irtolohkare putosi kalliolta alas altaaseen kastellen ja loukaten parikymmenpäistä hääseuruetta, joka oli tuolloin sillalla ottamassa hääkuvia. Kuvissa näyttää ehkä myös siltä, että paikalla olisi aika vähän ihmisiä, mutta tilanne oli tosiaan aika erilainen, sillä iltapäivästä paikka kuhisi ihmisiä ja valo oli harvinaisen hankalassa kulmassa kuvien kannalta.

This seemingly peaceful waterfall hasn't been devoid of its own drama. In 1995 a large boulder the size of a small bus was set free by erosion and fell off the cliff into the pool to wreak havoc and injure a few dozen people in a wedding party, who were shooting pictures of the bridge. It might also appear in these pictures that there aren't very many people here, but the situation was actually quite the opposite, since the place was packed in the afternoon and the light was particularly hard to capture in pictures.

IMG_4957

Silta koki taas kovia tammikuussa 2014 kun siihen tuli toisesta pudonnesta kivilohkareesta jälleen särö. Tämän uutisen luin mielenkiintoista kyllä, instagramista. Silta oli onneksi kesään mennessä saatu korjattua ja pääsimme huoletta ylittämään sitä.

The bridge took another hit in January of 2014 when the bridge got yet another crack from a falling rock. This news was surprisingly enough delivered to me courtesy of instagram. The bridge had fortunately been fixed come summertime.

IMG_4934

Multnomah Falls on ehdottomasti yksi hienoimmista näkemistäni vesiputouksista. Ja niitähän tuli viime kesänä nähtyä. Mikä on hienoin näkemänne vesiputous ja miksi?

Multnomah Falls is definitely one of the coolest waterfalls I've ever seen. And I saw quite a lot of them last summer. Which is the greatest waterfall you've seen and why?